Termeni și condiții de utilizare a aplicației Gherla24 Servicii Online

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CONTINUARE. ACESTEA CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ.
Proiecte pe fonduri structurale„Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA NIVELUL MUNICIPIULUI GHERLA
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020
cod SMIS: 136177 / cod SIPOCA: 819
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Site-ului web al Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.
1. DESPRE APLICAȚIE

Gherla24 Servicii Online este o aplicație de servicii electronice, având componentă de acces prin interfață web și componentă de aplicație pentru dispozitive mobile, lansată de Primăria Municipiului Gherla și care pune la dispoziția cetățenilor un serviciu electronic de transmitere către Primăria Municipiului Gherla a sesizărilor privind problemele care afectează domeniul public. Aplicația este disponibilă atât pentru acces utilizând un browser web de pe un computer personal, cât și pentru toți posesorii de dispozitive mobile (tabletă, smartphone).

2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCȚIONARE

Prin descărcarea și folosirea aplicației Gherla24 Servicii Online acceptați aceşti Termeni și condiții de utilizare. Primăria Municipiului Gherla poate să modifice acești Termeni și condiții de utilizare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul. Prin continuarea utilizării aplicației Gherla24 Servicii Online, după ce sunt efectuate schimbări ai acestor Termeni și condiții, sunteți de acord să acceptaţi acele schimbări.

3. SCOPUL APLICAŢIEI ŞI SOLICITĂRII DE DATE PERSONALE

Aplicaţia Gherla24 Servicii Online va asigura un nou canal de comunicaţie, modern şi rapid între cetăţeni, serviciile tehnice municipale şi furnizorii de servicii şi utilităţi, în vederea inbunatatirii calităţii serviciilor acestora. De aceea, este indispensabilă identificarea cât mai precisă a naturii incidentului identificat şi a persoanei care transmite informaţiile. În acest sens, se identifica două tipuri de date ce intră sub incidenţa datelor personale:

Utilizatorul va lua la cunoştinţă natura datelor solicitate în momentul instalării aplicaţiei.

4. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAŢIEI ŞI CATEGORII DE UTILIZATORI

Aplicația Gherla24 Servicii Online este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani şi care îşi asumă răspunderea cu privire la faptul că sesizările raportate cu privire la domeniul public sunt reale.

5.CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi privind libera circulaţie a acestor date, Primăria Municipiului Gherla are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate în prezentul document, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care se vor inregistra in sistemul electronic. Scopul colectarii datelor este inregistrarea utilizatorului in sistemul pentru gestionarea sesizărilor transmise atât prin aplicatia mobilă Gherla24 Servicii Online cât și prin intermediul portalului web și prelucrarea automata a sesizărilor acestuia. Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea utilizarii aplicației de sesizări. Conform Regulamentului 679/2016, persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate, beneficiază de dreptul de a fi informată, dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supusă unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. În cazul in care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de utilizare sau descărcarea și/sau folosirea aplicației Gherla24 Servicii Online, nu ezitați să ne contactați la telefon: 0264-241926 sau la email primaria@gherla.ro sau prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru Primăria Municipiului Gherla, 405300-Gherla, Judeţul Cluj, str. Bobâlna, nr.2. În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Primăria Municipiului Gherla prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime, în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare a aplicației Gherla24 Servicii Online. Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră sau colectată de către Primăria Municipiului Gherla atunci când utilizați aplicația Gherla24 Servicii Online este supusă Politicii de Confidențialitate a Primăriei Municipiului Gherla, ai cărei termeni sunt incluși în acești Termeni și condiții de utilizare. Aplicația Gherla24 Servicii Online stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile de acces prin care vă autentificaţi pentru a avea acces la aplicație (nume, prenume, telefon, e-mail), precum și informaţiile privind localizarea telefonului și identificatorul unic al dispozitivului utilizat, în cazul utilizării unui dispozitiv mobil. Prin înregistrarea în vederea utilizării aplicației și prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca aplicația Gherla24 Servicii Online să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul rezolvării sesizării dumneavoastră. Aplicația Gherla24 Servicii Online asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la aplicație și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți. Aplicația Gherla24 Servicii Online prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare. Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Primăria Municipiului Gherla este obligată să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau de către o altă persoană cu respectarea măsurilor de securitate şi în scopul comunicat. Primăria Municipiului Gherla nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de către dumneavoastră. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege, contravențional sau penal, după caz.

6. OBLIGAŢII ÎN PRIVINŢA PROCESĂRII DATELOR PERSONALE

În calitate de operator de date personale, Primăria Municipiului Gherla are obligația legală de a asigura:

7. DREPTURILE DVS. ASUPRA DATELOR PERSONALE

În calitate de operator de date personale, Primăria Municipiului Gherla are obligația legală de a asigura persoanelor vizate exercitarea drepturilor acestora asupra datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului General (GDPR) 679/2016, art.15-22, cele mai importante fiind:

Vă puteți exercita toate aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări scrise la adresa de e-mail primaria@gherla.ro și / sau la adresa poștală: Primăria Municipiului Gherla, 405300-Gherla, Judeţul Cluj, str. Bobâlna, nr.2

8. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Primăria Municipiului Gherla și/sau furnizorii săi de licență sunt unicii proprietari ai aplicației Gherla24 Servicii Online, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul aplicației, site-ului sau paginilor de Social Media. Aplicația Gherla24 Servicii Online este protejată prin prevederile legislației drepturilor de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale și necomerciale, iar Gherla24 Servicii Online va acorda o licență limitată în acest sens. Orice folosire neautorizată a aplicaţiei Gherla24 Servicii Online va înceta licența limitată pusă la dispoziție de către Primăria Municipiului Gherla. Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de aplicația Gherla24 Servicii Online sunt mărci înregistrate sau neînregistrate ale Primăriei Municipiului Gherla. Acestea nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Municipiului Gherla. Toate celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Primăriei Municipiului Gherla și apar în aplicația Gherla24 Servicii Online, sunt proprietatea respectivilor proprietari, ce pot fi sau nu asociați cu Primăria Municipiului Gherla.

9. UTILIZAREA APLICAȚIEI

Prin descărcarea și folosirea aplicației Gherla24 Servicii Online, sunteți de acord să nu încărcați, postați, trimiteți e-mail sau transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware său echipament de telecomunicație asociat cu aplicația Gherla24 Servicii Online. De asemenea, vă angajați să nu aveți tentative de acces neautorizat în zone ale serverelor sau rețelelor ce au legătură cu zona nepublică a aplicației Gherla24 Servicii Online. De asemenea, sunteți de acord să nu:

Gherla24 Servicii Online nu promovează și nu recomandă sau tolerează folosirea aplicației în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule. Sunteți de acord să nu utilizați aplicația Gherla24 Servicii Online în timpul desfășurării unor astfel de activități, licențiatorii Gherla24 Servicii Online nefiind responsabili pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții, caz în care, utilizarea se va realiza pe propria răspundere.

10. SITE-URI ALE TERȚILOR

Aplicația Gherla24 Servicii Online poate conține link-uri către site-urile web/ aplicaţiile unor părți terțe sau programe ce nu sunt controlate de către licențiatori sau asociate cu Gherla24 Servicii Online. Primăria Municipiului Gherla nu este responsabil pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră sau refuzul comerciantului de a onora orice ofertă. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfăşoară doar între dumneavoastră și respectivele parți terțe.

11. COSTURILE DE UTILIZARE ALE APLICAȚIEI Gherla24 Servicii Online

Primăria Municipiul Gherla vă pune la dispoziție aplicația Gherla24 Servicii Online în mod gratuit. Primăria Municipiului Gherla, prin aplicația Gherla24 Servicii Online, nu este responsabilă de percepția unor costuri suplimentare atunci când utilizați Gherla24 Servicii Online. În cazul în care întâmpinați o astfel de problemă, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca aplicația Gherla24 Servicii Online să nu fie accesibilă în unele țări, acest lucru depinzând de compatibilitatea aplicației Gherla24 Servicii Online cu alte rețele străine. Posibilitatea de a descărca aplicația Gherla24 Servicii Online poate fi restricționată sau prejudiciată atunci când folosiți opțiunea de roaming în străinătate.

12. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a aplicației de servicii electronice Gherla24 Servicii Online, sunteți de acord ca Primăria Municipiului Gherla să utilizeze orice comentarii, fotografii atașate, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către Primăria Municipiului Gherla, fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de promovare precum și crearea sau îmbunătățirea aplicației Gherla24 Servicii Online sau altor produse și servicii ale Primăriei Municipiului Gherla. De asemenea, utilizarea aplicației Gherla24 Servicii Online este o confirmare implicită a faptului că ați înțeles că informațiile cu privire la sesizări pe care le transmiteți pot fi vizibile și altor utilizatori ai aplicației, lista de sesizări și informațiile de poziționare fiind informații disponibile tuturor utilizatorilor aplicației. Această precizare nu se aplică informațiilor cu caracter personal transmise împreună cu sesizările dumneavoastră.

13. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Primăria Municipiul Gherla furnizează aplicația Gherla24 Servicii Online ca atare și fără nicio condiție expresă, implicită sau statutară. Primăria Municipiului Gherla nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul aplicației Gherla24 Servicii Online, orice defecțiune, întârziere sau întrerupere apărută în cadrul aplicației Gherla24 Servicii Online, orice pierdere sau defecțiune ce reiese din utilizarea aplicației Gherla24 Servicii Online, orice defectare a dispozitivului dumneavoastră mobil, sau orice manieră de a utiliza aplicația Gherla24 Servicii Online de către utilizatorii acesteia. Primăria Municipiului Gherla își rezervă dreptul de a furniza aplicația Gherla24 Servicii Online la discreția sa. Primăria Municipiul Gherla, asociații, administratorii, reprezentanții, angajații (împreună sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru pierderea, sau orice prejudicii de orice fel, directe sau indirecte, ce reies din utilizarea sau au legătură cu aplicația Gherla24 Servicii Online, chiar dacă posibilitatea pierderii sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu explicit.

14. RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor termeni și condiții sunteți de acord că orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare și incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră şi Municipiul Gherla, în legătură cu aplicația Gherla24 Servicii Online, ce reies sau au legătură cu utilizarea sau cu acești Termeni și condiții de utilizare, interpretarea sau încălcarea acestora, întreruperea sau valabilitatea, se transmit la adresa de e-mail primaria@gherla.ro și / sau la adresa poștală: Primăria Municipiului Gherla, 405300-Gherla, Judeţul Cluj, str. Bobâlna, nr.2 . Relația ce rezultă din acești Termeni și condiții de utilizare, aplicația Gherla24 Servicii Online, publicitatea Gherla24 Servicii Online sau orice activitate legată de acestea, vor fi guvernate și rezolvate în conformitate cu legile din România, competența de soluționare aparținând instanțelor din România.

15. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice sesizare transmisă prin intermediul aplicației Gherla24 Servicii Online și care depășește aria de relevanță a aplicației (sesizări care privesc domeniul public), folosirea de cuvinte obscene sau licențioase, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse oricărei persoane sau instituții va fi sancționată prin cenzurarea parțială sau totală a sesizării/comentariului, ștergerea integrală a acestuia sau chiar interzicerea dreptului de a transmite în viitor alte sesizări.

16. GENERALITĂȚI

În cazul în care orice prevedere conținută în acești Termeni și condiții de utilizare, este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul acelei secțiuni. Incapacitatea Municipiului Gherla de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni și condiții de utilizare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta.

17. CONT DE ACCES

Aplicația Gherla24 Servicii Online este disponibilă pentru toți cetățenii Municipiului Gherla sau pentru alți cetățeni care tranzitează sau utilizează domeniul public al Municipiului Gherla care care doresc să sesizeze sau transmită sugestii privind calitatea serviciilor publice municipale. Modalitățile de accesare a aplicației includ: browser internet pentru computere personale sau aplicații mobile pentru sistemul de operare Android sau iOS. Pentru Android, descărcați aplicația Gherla24 Servicii Online din Google Play/Magazin Play, iar pentru iOS descărcați aplicația Gherla24 Servicii Online din Apple Store. Dupa descărcarea și instalarea aplicației se solicita crearea unui cont, prin completarea tuturor câmpurilor obligatorii: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon urmate de validarea adresei de email. Aceste date sunt utilizate în comunicarea cu dumneavoastră,atât în vederea clarificării unor aspecte sesizate, cât și în vederea transmiterii răspunsurilor aferente sesizărilor transmise de dumneavoastră, inclusiv a informațiilor cu privire la modul de soluționare a acestora.

18. CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de utilizare sau la descărcarea și/sau folosirea aplicației Gherla24 Servicii Online, nu ezitați să ne contactați la telefon: 0264-241926 sau la email primaria@gherla.ro .